Prisen "Den fynske jazzpris"

FORMÅL
At hædre en person, en gruppe af personer eller en institution, der i det foregående år eller i en årrække forinden har ydet en væsentlig indsats for det fynske jazzliv, eller som i en årrække fremover forventes at ville yde en sådan indsats.
INDSTIFTET af  FFJ-JAZZ
Uddeles ikke nødvendigvis hvert år og kan deles mellem flere.


Modtagere af "Den fynske jazzpris"

1990: Koncertforeningen Jazz-Fyn,
jazzarrangøren Poul Jørgensen og
journalist Claus Søholm.
1991: Nu afdøde jazzarrangør på Andelen i Ærøskøbing Vilhelm Sørensen.
1992: Jazzværtshuset Kabyssen
(nu Jazzhus Dexter), Odense, 
v/ Poul W. Falck og Kirsten Lassen.
1993: Restaurant Holms, Middelfart, og
Café Blomsten, Odense, v/ Erik Ringmose.
1997: Koncertforeningen Club Dexter, Odense.
1999: Arnvid Meyers og hustrus jazzsamling
v/ Aase Lindahl og Bertel Krarup.
2000: Frank Büchmann-Møller, Odense,
jazzmusiker og -forfatter.
2002: Rytmisk Musikforening Giant Steps, Svendborg.
2005: TipToe Big Band, Odense 
2007: Jørgen Borch, komponist, arrangør og pianist. 
2009: Anders Mogensen, docent, trommeslager og orkesterleder.
2011: Allan Eistrup, Bjørnegården
2015: Langelands Jazzklub