Persondatapolitik
for
FFJ-JAZZ


FFJ-JAZZ er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af FFJ-JAZZ, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved FFJ-JAZZ behandling af dine personoplysninger. FFJ-JAZZ behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til FFJ-JAZZ deles med Foreningsadministrator ApS der er databehandler.

1. Hvornår indsamler og anvender FFJ-JAZZ dine personoplysninger
Vie indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

1. Når du indmelder dig som medlem af FFJ-JAZZ, eller udøver medlemsaktiviteter.

2. Når du tilmelder dig som medlem af FFJ-JAZZ eller ønsker at gøre brug af FFJ-JAZZ indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af FFJ-JAZZ, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem nyhedsbrev (ejet af Foreningsadministrator ApS). I denne forbindelse indsamler (Foreninsadministrator ApS) alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og emailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til FFJ-JAZZ

2. Hvornår videregiver FFJ-JAZZ dine personoplysninger
FFJ-JAZZ kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

  •        a. leverandører FFJ-JAZZ samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af FFJ-JAZZ for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder FFJ-JAZZ;
  •        b. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af FFJ-JAZZ, herunder Foreningsadninistrator ApS (ejer af Foreningsadministrator-applikationen); eller 
  •        ​c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

​Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos FFJ-JAZZ.

3. Hvordan beskytter FFJ-JAZZ dine personoplysninger
FFJ-JAZZ har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. FFJ-JAZZ sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og FFJ-JAZZ kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå FFJ-JAZZ sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som FFJ-JAZZ behandler om dig, kan du rette henvendelse til info@ffj-jazz.dk eller telefonnummer 22 22 14 07
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger FFJ-JAZZ behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Foreningen af Fynske Jazzmusikere om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos FFJ-JAZZ er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i FFJ-JAZZ indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan (Foreninglet ApS) ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

5. Hvor længe opbevarer FFJ-JAZZ dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse
Hos FFJ-JAZZ gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af FFJ-JAZZ, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Såfremt vi som dataansvarlig (FFJ-JAZZ) og databehandler (Foreningsadministrator ApS) af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når FFJ-JAZZ ændre denne persondatapolitik
FFJ-JAZZ opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at FFJ-JAZZ løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik.
I tilfælde af væsentlige ændringer giver FFJ-JAZZ dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Foreningen af FFJ-JAZZ på info@ffj-jazz.dk

7. Henvendelser og spørgsmål
Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

FFJ-JAZZ​​​​​​​
v/Formand - Niels Chr. Resting

Lahnsgade 28, 5000 Odense C

E-mail: info@ffj-jazz.dk
Tlf.: 22 22 14 07